Ziekmeldingen en verlofaanvragen

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, verwachten wij dat
u dit voor aanvang van school meldt bij de leerkracht van uw kind. Dit kan via de app
Social Schools. Onder het kopje ‘administratie’ kunt u klikken op ‘absentie melden’.
Vervolgens kunt u doorgeven wat de reden van de absentie is en voor welk(e) dag(deel).
Er wordt een melding verstuurd naar alle gekoppelde ouder(s)/verzorger(s) en de
groepsleerkracht(en).

Het melden van absentie is niet bedoeld om verlof of vakantie te melden of aan te
vragen. Buitengewoon verlof vraagt u aan door middel van het verlofformulier dat op de
website te vinden is onder ‘downloads’.