Inschrijving

Ouders moeten hun kind schriftelijk bij een school aanmelden, zo mogelijk ten minste tien weken voorafgaand aan de startdatum.

Het aanmeldformulier waarmee u uw kind bij ons aan kunt melden is op te vragen bij de directie. Meestal wordt dit na een oriënterend gesprek en/of rondleiding aan ouders verstrekt.