Nieuwe schooltijden
Per 1 augustus 2021 gaan wij over naar het vijf-gelijke-dagen model. De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk van 08.30 – 14.00 uur.


De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.
Dag Ochtend Middag
Maandag 08.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur Vrij
Donderdag 08.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
Vrijdag 08.30 – 12.30 uur Vrij

De schooldeuren gaan tien minuten voor aanvang open.

De ouders van de kleuters kunnen hun kind in het lokaal brengen. Ouders van groep 2 brengen kinderen tot herfstvakantie in de klas en na herfstvakantie nemen ze afscheid op de gang.

Ouders van groep 3 nemen afscheid op de gang tot de herfstvakantie. Na de herfstvakantie nemen ouders afscheid op het plein. We vragen u om geen kinderwagens mee te nemen in de lokalen. Huisdieren zijn niet welkom in de school en op het plein. Enige uitzondering is een hulphond. Wilt u de leerkracht van uw kind spreken, dan vragen wij u een afspraak te maken voor na schooltijd.