Schooltijden en vakanties

Per 1 augustus 2021 zijn we overgegaan naar het vijf-gelijke-dagen model. De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk van 08.30 – 14.00 uur.

Dagen Tijden
Maandag 08.30 - 14.00 uur
Dinsdag 08.30 - 14.00 uur
Woensdag 08.30 - 14.00 uur
Donderdag 08.30 - 14.00 uur
Vrijdag 08.30 - 14.00 uur

De schooldeuren gaan tien minuten voor aanvang open.  Ouders nemen afscheid van hun kind op het schoolplein. Huisdieren zijn niet welkom in de school en op het plein. De enige uitzondering is een hulphond. Wilt u de leerkracht van uw kind spreken, dan vragen wij u via schoolapplicatie Social Schools een afspraak te maken voor na schooltijd.

  Data vakanties
Herfstvakantie 14 oktober 2023 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024
Meivakantie 27 april 2024 t/m 12 mei 2024
Zomervakantie 13 juli 2024 t/m 25 augustus 2024