Onze visie

“Na acht jaar op Het Kompas is een kind sociaal, zelfstandig en vol vertrouwen naar de toekomst. Bovendien is het weerbaar, breed ontwikkeld en authentiek. Verder heeft het kind zicht op zijn sterke en zwakke punten, is daarnaast ambitieus en gemotiveerd om zich blijvend te ontwikkelen.”

“Op Het Kompas geloven wij in het versterken van het eigenaarschap van onze leerlingen. Wij spannen ons in om de kinderen in toenemende mate verantwoordelijkheid te geven voor hun gedrag en hun werk.”

Om dit te bereiken:

  • Betrekken we kinderen actief bij hun eigen leerproces
  • Stellen kinderen hun eigen doelen, zowel product- als procesdoelen
  • Evalueren en reflecteren we met de kinderen op hun doelen
  • Leren wij kinderen feedback te geven en te ontvangen
  • Coachen wij kinderen en leren wij hen elkaar te coachen
  • Worden voortgangsgesprekken zoveel mogelijk gevoerd met de kinderen, in aanwezigheid van hun ouders
  • Is het eigenaarschap van kinderen zichtbaar in onze lokalen en in ons pedagogisch en didactisch handelen