Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad is bij wet ingesteld. Via de raad is de medezeggenschap geregeld van ouders en personeelsleden die bij de school zijn betrokken. De MR geeft advies of instemming over onderwerpen die met het schoolbeleid te maken hebben. In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. De directeur van de school kan bij de vergaderingen aanwezig zijn als adviseur. De MR vergadert eenmaal in de 6 weken. De vergaderingen zijn openbaar. Het jaarverslag van de MR is op te vragen bij de secretaris van de MR. De huidige samenstelling van de medezeggenschapsraad is in de onderstaande tabel te zien.

OudergeleidingPersoneelsgeleiding
Raymond StugerMarjolein Soethoudt
Nathalie KlousMirjam de Geus
Hans de DoelderSimone Onnink

Heeft u een vraag voor de medezeggenschapsraad dan kunt u het onderstaande formulier invullen of mailen naar kompas_mr@pcpobr.nl