Het Kompas werkt samen met Eiland Marlyne inzake de Peuterspeelgroep en BSO.

Marlynehoeve

In de prachtige locatie van CBS het Kompas aan de Hoefslag heeft Marlynehoeve een kleurrijke groepsruimte. U vindt hier 2 buitenschoolse opvang groepen en een groep peuterschatten.

Marlynehoeve heeft een grote binnenruimte, kan optimaal gebruik maken van de buitenruimte van de basisschool en beschikt over een eigen keuken.

Buitenschoolse opvang:
De 2 buitenschoolse opvang groepen bestaan ieder uit 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en worden begeleid door 2 pedagogisch medewerk(st)ers.

Peuterspeelgroep:
Peuterschatten biedt plaats aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en wordt begeleid door 2 pedagogisch medewerksters.

Meer informatie vindt u op: www.eilandmarlyne.nl/locatie-marlynehoeve