Sinds 1 september 2001 werkt Het Kompas samen met  Eiland Marlyne voor de tussenschoolse opvang.  Zowel de TSO krachten als de administratie vallen onder de verantwoording van Eiland Marlyne. Als uw kind overblijft, moet er een inschrijfformulier ingevuld zijn. TSO kan alleen betaald worden door middel van een automatische incasso. Vaste dagen reserveren is goedkoper en in de opvangweek kunnen er dagen geruild worden. Als u voor incidentele opvang kiest, dan betaalt u 3,50 euro extra administratie kosten. Voor ouders is het belangrijk dat zij alle wijzigingen doorgeven aan Eiland Marlyne. Graag via het mailadres: info@eilandmarlyne.nl

Daarnaast is er op onze locatie maandag, dinsdag en donderdag BSO (buitenschoolse opvang).

Meer informatie via https://www.eilandmarlyne.nl/  of 0180-557983.