Aanmelden nieuwe leerling

Ouders die hun kind willen aanmelden op onze school worden gevraagd dit ruim van tevoren te doen. Aan nieuwe ouders adviseren wij dit rond de derde verjaardag van uw kind te doen.

Vroegtijdige aanmelding geeft ons namelijk de mogelijkheid de ontwikkeling van de groei van de school te bekijken en daar tijdig de nodige maatregelen voor te nemen.

Leerlingen vanaf 4 jaar mogen naar school.
Leerlingen vanaf 5 jaar zijn volgens de wet leerplichtig.

Wendagen

De leerlingen komen, in de regel, de eerste dag na hun vierde verjaardag op school. Voordat ze 4 jaar worden, mogen ze (max.) vier dagdelen wennen.
Zes weken voor de startdatum van uw kind neemt de leerkracht contact met u op om deze dagdelen te plannen.

Leerlingen van een andere school

Kinderen die van een andere school komen, kunnen ten allen tijde worden aangemeld. Na een intakegesprek wordt er contact opgenomen met de huidige school voor informatie. Op basis van deze informatie wordt uw kind ingeschreven en toegelaten. De kinderen mogen al voor die tijd kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst worden.

Inschrijfformulier

Mocht u uw kind op onze school willen inschrijven, dan kunt u ons bereiken op 0180-615225 of mailen naar kompasbarendrecht@pcpobr.nl.