De onderbouw (groep 1 t/m 3)

Werkwijze groep 1 en 2:
De groepen 1 en 2 werken meestal rondom een thema dat aansluit bij de beleving van de kinderen. Hierdoor zijn zij meer gemotiveerd om te leren. 

Een paar keer per jaar werken we gezamenlijk aan een thema: o.a. Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst of een project.

Binnen dit thema gaan we uit van een ontwerpschema waarin alle kernactiviteiten aan bod komen.

Dit zijn:

  • Spelactiviteiten (spelen in de verschillende hoeken)
  • Constructieve en beeldende activiteiten (tekenen, bouwen, plakken, knippen e.d. met allerlei materialen)
  • Gespreksactiviteiten (kringgesprekken, taalspelletjes, dramaspelletjes, opzegversjes, poppenkast e.d.)
  • Lees- en schrijfactiviteiten (voorlezen, spelen met letters, de verteltafel, werken met de klankkast, stempelen, computerspelletjes, schrijven van je naam, a.b.c. muur e.d.)
  • Reken- en wiskundige activiteiten (passen, meten, vergelijken, tellen, e.d.)

Bijvoorbeeld bij het spelen in een winkelhoek worden de kinderen uitgedaagd om ervaring op te doen met rekenactiviteiten: (symbolen, tellen, wegen, meten en geld) maar ook met taal, lees en schrijfactiviteiten: (overleggen en communiceren, lezen / herkennen van producten, schrijven van boodschappenbriefjes e.d.). Het doel is om de kinderen d.m.v. deze situaties basisvaardigheden op te laten doen waarbij de activiteiten van de kinderen centraal staan ter stimulering van hun verdere ontwikkeling.

In alle groepen is het mogelijk om kinderen, waar nodig is, nog extra ondersteuning of extra uitdaging te bieden. Er wordt dagelijks in kleine groepjes gewerkt, waarbij wordt aangesloten bij de verschillende niveaus in de groep.

Hoe gaan we om met bijbelverhalen:
Het geloof kunnen we de kinderen niet leren, dat moeten ze zelf ontdekken. Wij kunnen hen wel helpen op hun ontdekkingsreis. Zo worden er Bijbelse verhalen verteld en liedjes geleerd met behulp van de methode Trefwoord. Deze methode bestaat uit vertelplaten en liedjes. We bekijken dit op het digibord. Naast de methode Trefwoord gebruiken we ook kinderbijbels en prentenboeken bij de verschillende niveaus in de groep.

Leerlingvolgsysteem:
We volgen we de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van leerlijnen. Hierin wordt de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en spel gevolgd.

De sociaal emotionele ontwikkeling volgen wij aan de hand van ons leerlingvolgsysteem.

Werkwijze groep 3:
In groep 3 werken wij met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Kinderen leren niet alleen nieuwe woordjes maar ook vaardigheden die belangrijk zijn om te kunnen lezen. Een van deze vaardigheden is het hakken en plakken van woorden. Ook het verschil bijvoorbeeld tussen de f en een v komt hierbij aan de orde.

We gebruiken verschillende materialen zoals werkboekjes, leesboekjes, letterdozen, klikklakboekjes en de Chromebooks. Ook kijken de leerlingen één keer per week naar een aflevering van  “Leesdas  lettervos,” die aansluit op de methode.

Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan schrijven (methode pennenstreken) rekenen (methode pluspunt) en wereldoriëntatie (methode wijzer).

Ook is er nog tijd voor de creatieve vakken; tekenen, muziek,  beeldende vorming;  elke week vinden  meerdere van deze vakken plaats. We bedenken de lessen zelf of maken gebruik van de methode 123 Zing en Blink.  Deze vakken vinden meestal in de middag plaats.