Middenbouw groep 4 en 5

 

Godsdienst
We starten elke dag met de methode Trefwoord. Verschillende thema’s worden behandeld. Verhalen uit de Bijbel en het dagelijks leven komen aan bod. We gaan hierover in gesprek met elkaar. Tevens leren we liedjes die bij de thema’s passen. Kerst en Pasen worden gevierd in school of de kerk.

Digitaal onderwijs
Vanaf groep 5 werken kinderen met een tablet (Snappet). Deze worden ingezet bij rekenen en spelling, soms ook bij taal. Daarnaast werkt de middenbouw steeds meer op Chromebooks. We gebruiken de online programma’s Rekentuin en Taalzee, zowel voor in de klas als thuis.

Lezen
De kinderen lezen iedere dag uit hun bibliotheekboek of documentatieboek. We gebruiken de methode Estafette Lezen voor het voortgezet technisch lezen en Nieuwsbegrip (actuele leesteksten) voor het begrijpend lezen. Er is ruimte voor differentiatie en samenwerken. Er wordt gewerkt met informatieve teksten, gedichten, verhalen, enz.

Rekenen
Elke dag wordt er bij rekenen een leerdoel behandeld. De kinderen krijgen na een gezamenlijke instructie sommen op hun eigen niveau aangeboden. Er is veel ruimte voor differentiatie. Automatiseren bij rekenen is in groep 4 heel belangrijk en daar word veel tijd in gestoken. Denk aan het automatiseren van de sommen tot tien en twintig en de tafels.

Taal en spelling
Ook tijdens taal en spelling krijgen de kinderen een gezamenlijke instructie en gaan daarna op hun eigen niveau aan de slag met de 1-, 2- of 3-ster opdrachten. De verwerking van spelling op de tablet biedt veel goede oefeningen om de stof eigen te maken. Buiten de gewone spellinglessen gaan de kinderen op verschillende manieren aan de slag om de leerdoelen te blijven herhalen, door middel van spelletjes en dicteetjes.

Het draait bij taal om woordenschat en taal verkennen (grammatica). Elke week wordt er ook aandacht besteed aan spreken, luisteren en stellen. Onze leidraad is de methode taal Actief.

Schrijven
Via de methode Pennenstreken leren de kinderen de lusletters, de hoofdletters en de moeilijke verbindingen bij het vak schrijven.

Zaakvakken
Vanaf groep 4 gaan we de wereld verkennen. Onze methode is “Wijzer door……” : Wijzer door de wereld, Wijzer door de tijd en Wijzer door de natuur en techniek. Heel veel verschillende onderwerpen worden er behandeld. Vanaf groep 5 wordt ieder hoofdstuk afgesloten met een toets. Een week van te voren krijgen de kinderen een leer stencil mee om zich voor te bereiden.

Bewegingsonderwijs
De kinderen hebben iedere week gym en krijgen les van de vak- of eigen leerkracht.

Handvaardigheid, tekenen en techniek
Voor het ontwikkelen van de creativiteit en de fijne motoriek knutselen en tekenen wij wekelijks.