Groep 6, 7 en 8

De groepen 7 en 8 werken steeds meer naar zelfstandigheid, het leren omgaan met huiswerk, plannen, zelf doelen stellen en zelf verantwoordelijk zijn. Naast de taal- en rekenlessen is er ook ruimte voor wereldoriëntatie en Engels. Er wordt veel met Chromebooks gewerkt, waarin de kinderen in een eigen digitale omgeving aan de slag zijn. De kinderen stellen eigen leerdoelen en verwerken dit bijvoorbeeld in een presentatie.

In de groepen 7 wordt het landelijk verkeersexamen afgenomen. In groep 8 speelt de keuze voor het vervolgonderwijs een grote rol.