Dit school jaar hebben wij één groep 7 en één groep 8.

De groepen 7 en 8 werken steeds meer naar zelfstandigheid, het leren omgaan met huiswerk, plannen, zelf doelen stellen en zelf verantwoordelijk zijn. Naast de taal- en rekenlessen is er ook ruimte voor wereldoriëntatie en Engels. Er wordt veel met Chromebooks gewerkt, waarin de kinderen in een eigen digitale omgeving aan de slag zijn. De kinderen stellen eigen leerdoelen en verwerken dit bijvoorbeeld in een presentatie.

In de groepen 7 wordt het landelijk verkeersexamen afgenomen. In groep 8 speelt de keuze voor het vervolgonderwijs een grote rol.
Tijdens de lessen natuur en techniek zijn we in groep 7 en 8 bezig met het in kaart brengen van ons communicatie stelsel. Hoe verloopt onze communicatie via de telefoon of via de computer? Door er goed samen over na te denken en uit te werken, krijgen we beter inzicht in hoe dit allemaal werkt.